Generica

Har du en engasjert sjel i deg? Meld deg inn i Generica styret eller en av de diverse undergruppene som står for aktiviteter på studiet! Dette er en god mulighet for å knytte tette bånd med medstudenter og bidra til studentmiljøet. 

Generica er studentorganisasjonen for farmasistudenter ved Universitetet i Bergen. Generica står for både faglig og sosiale arrangementer ved flere undergrupper. Undergrupper består av blant annet festkomité, farmabrygg og aktivitetsgruppen. Disse arbeider for å skape et sosialt og engasjert miljø på studiet.