Aktivitetsgruppen

Aktivitetsgruppen er en undergruppe i Generica. Gruppen er en samling av studenter fra alle kullene på farmasi som skal skape et aktivt miljø. Aktivitetsgruppen arrangerer ulike aktiviteter innenfor ulike grener slik at så mange som mulig føler seg inkludert.

Turer på de syv fjell er populært. Med fint vær og godt humør blir det et godt og sosialt miljø mellom studentene på farmasi. I tillegg til turgåere, har farmasi startet opp et eget kanonball-lag. Kanonball-laget er åpent for alle farmasistudenter, og har treninger annenhver uke. Og siden det er i Bergen by vi holder til, er det godt med en innendørs aktivitet. Ta med godt humør og bli med!